Kontakt

Barbora Hlinovská 736 280 275

Kateřina Hlaváčková 603 485 101

                             

Lekce probíhají v Kulturním domě Kladno

malý sál, 1. patro

Přihláška do kurzu

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: