Byly jsme v novinách :) - stepování jako koníček

03.04.2013 21:04

Clánek Kladenského deníku o netradičních koníčcích - step